Mgr. Jana Černá Tomanová, Ph.D.

Liberec - Horní Hanychov
ulice K Bucharce 489

MHD - zastávka tramvajové linky č. 3 SPÁLENIŠTĚ


+420 775 095 461
poradna.tomanova@gmail.com

Psychologická poradna

V současné době klienty jsem plně vytížená péčí o stávající klienty, lektorováním a prací pro projekt www.vztahosfera.cz

Nové klienty bohužel nemohu dočasně přibírat. Děkuji za pochopení!

V soukromé praxi se klientům věnuji od roku 2002. 
 

Vycházím z učení terapie systemické a narativní, které pomáhají zejména ve vztahových a rodinných obtížích a konfliktech.

Jedna z inspirativních myšlenek systemické terapie:

"Mluvení o problémech vytváří problémy. Mluvení o řešení vytváří řešení. Pojďme mluvit o řešení."

Oblasti, kterými se zabývám:

  •  Rodinné a partnerské poradenství
  •  Krizová intervence
  •  Psychologická podpora pacientů s roztroušenou sklerózou a jejich rodin
  •  Poruchy příjmu potravy
  •  „Ženská témata“

Práce je založená především na vztahu, který vzniká setkáním dvou lidí – psychologa a klienta. Ctím základní etické principy, kterými jsou:

  • nehodnotit druhého,
  • plně druhého a jeho životní příběh respektovat,
  • přistupovat ke každému klientovi zcela jedinečně,
  • samozřejmostí je zásada mlčenlivosti.

Počet sezení vychází z potřeb klienta, stejně jako jejich frekvence.