Psychologická poradna

V soukromé praxi se klientům věnuji od roku 2002. Vycházím z učení systemické a narativní terapie, která nabízí užitečné techniky a nástroje zejména pro práci se vztahovými a rodinnými obtížemi. Setkávám se s rodinami, páry i jednotlivci, kteří zažívají krizi. Řeší otázku smysluplnosti vztahu či vztahů, potýkají se s bolestivými situacemi jako jsou ztráty blízkých, nevěry, hluboká zklamání… Páry, které přicházejí, se často potřebují zorientovat ve vlastním vztahovém příběhu, najít společnou dějovou linku a dát vztahu hodnotu. A to jeho pokračováním, ale také jeho důstojným ukončením. Přicházejí také manželé – rodiče, kteří se ocitli v terminální fázi svého manželství a potýkají se s rozvodem. Často jeden chce a ten druhý nechce, nebo tomu nerozumí. Psychologie nabízí celou řadu technik a metod, které pomáhají lidem zvládat nelehké životní situace či je přímo řešit. Cílem naší společné práce je, aby se všem zúčastněným žilo tak dobře, jak to jen dovedou.

Oblasti, v nichž Vás mohu doprovázet a podpořit:

  • Rodinné a partnerské poradenství
  • Krizová intervence
  • Roztroušená skleróza a demyelinizační onemocnění z pohledu psychologa
  • Autoimunitní onemocnění z pohledu psychologa
  • Chronické migrény a migrenózní stavy z pohledu psychologa
  • Poruchy příjmu potravy
  • „ženská témata“

Společná práce psychologa (psychoterapeuta) a klienta (pacienta) stojí a padá s kvalitou vztahu, který vzniká setkáním dvou lidí. Vzájemně si „sednout“ je nesmírně důležité. Pokud si „nesedneme“, doporučím Vám některého z kolegů a kolegyň. Ctím základní etické principy, kterými jsou nehodnotit druhého, plně ho a jeho životní respektovat, přistupovat ke klientovi zcela jedinečně. Naprostou samozřejmostí je zásada mlčenlivosti.

Počet sezení vychází z potřeb klienta, stejně jako jejich frekvence.