Profesní životopis

Dosažené vzdělání:

2006 – 2011       1.lékařská fakulta UK (Lékařská psychologie – psychopatologie) – Ph.D.

1999 – 2004       Pedagogická fakulta UK (Psychologie – Speciální pedagogika) – Mgr.

Živnostenské oprávnění:             Psychologické poradenství a psychodiagnostika, volné živnosti

Další profesní příprava:

Institut pro systemickou zkušenost – Výcvik Cestou příběhu – narativní práce (2018 – 2019)

Institut pro systemickou zkušenost – Workshop Na řešení orientovaný přístup v terapii a v procesech rozvoje organizací (květen 2018)

Úvod do supervize pro pomáhající profese – akreditovaný kurz Hestia (2015)

Kurz transakční analýzy u ČATA TA 101 (2011)

Supervize v systemickém poradenství a terapii (2010 – 2014)

Psychoterapeutický výcvik v systemické a narativní terapii (2004-2008)

Trénink v profesní a bilanční diagnostice pro oblast psychologie práce u PhDr. J. Krále (2007)

Supervize v programu MultiFamily Therapy (2004 – dosud)

Psychoterapeutický výcvik v MultiFamily Therapy pod vedením prof. I. Eislera (VB) – 2004

Výcvik v kognitivně behaviorální terapii nadváhy (2002)

Jsem členkou:

Českomoravská psychologická společnost

SOFT – společnost rodinných a systemických terapeutů

APSS ČR – Národní registr nezávislých odborníků v sociálních službách

E-clinic – ústav pro diagnostiku, výzkum a terapii poruch příjmu potravy

Praxe:

2018 – dosud                    Sdružení Tulipán – psycholog pro klienty Komunitního centra

10/2016 – 2/2021            Nadace Jakuba Voráčka – psycholog pro pacienty s roztroušenou sklerózou

1/2014 – dosud               MS Centrum při Neurologickém oddělení Nemocnice Teplice – psycholog pro pacienty s roztroušenou sklerózou

5/2013 – 2015                   Pražské centrum primární prevence (realizace vzdělávacích kurzů v oblasti prevence poruch příjmu potravy a sebepoškozování)

5/2013 – dosud               Univerzita Jana Amose Komenského (vyučující, vedoucí absolventských prací)

2/2013 – 2015                   Unie zaměstnavatelských svazů ČR (externí expert v projektech Third-party-violence prevention a Transitions of performing artists – bilanční a pracovní diagnostika)

2012 – dosud                    Teva Pharmaceuticals, s.r.o. (realizace Vzdělávací akademie terénních poradkyň pro pacienty s roztroušenou sklerózou, supervize, přednášková a osvětová činnost)

2012 – 2016                       Sociální odbor Krajského úřadu Ústí n. L. (supervize sociálních pracovníků a kurátorů)

2012 – 2017                       Guarant Int. (předatestační příprava lékařů v psychoterapii, semináře)

2012 – 2014                       Centrum D8 (přímá psychologická práce s klienty nízkoprahového zařízení)

2007 – 2015                       BFZ, o.p.s. (lektorka, supervizorka pro vzdělávání v sociální oblasti)

2005 – dosud                     lektorka firemního vzdělávání dospělých

  • Dlouhodobé vzdělávací projekty (např. Vzdělávací akademie TEVA)
  • Systemická podpora a práce se zaměstnanci
  • Tvorba e-learningových programů pro výuku psychosociálních dovedností
  • Tvorba vzdělávacích materiálů
  • Poradenství při náboru zaměstnanců, diagnostika
  • Odborná garance vzdělávacích programů pro zdravotnictví a sociální oblast
  • Supervize individuální a týmová

2005 až dosud psychologická poradna v Roudnici nad Labem (od roku 2016 Liberec)