Ceník

Individuální, párová nebo rodinná psychoterapie: 800 Kč bez DPH / 60 minut (968 Kč s DPH)

Supervize v poradně: 800 Kč bez DPH / 60 minut (968 Kč s DPH)

Supervize v zařízení, pracovišti: 1000 Kč bez DPH (1210 Kč s DPH) plus základní náklady na cestu

Výuka psychologie: 1000 Kč bez DPH (1210 Kč s DPH) za 60 minut

Profesní diagnostika: 5000 Kč bez DPH (6050 Kč s DPH) za osobu

Vystavení zprávy z psychologické intervence pro soud, posudkovou komisi, OSPOD, OL apod. (3 – 5 stran A4): 1000 Kč bez DPH (1210 Kč s DPH) za zprávu

Ceny seminářů, tréninků a školení pro zdravotnická zařízení, sociální pracoviště a firmy se odvíjejí od konkrétních zakázek.

Jsem plátcem DPH!