Psychologické zprávy a dokumenty

Kdokoli z mých klientů se na mě může obrátit s žádostí o zprávu z psychologické intervence. Za dodržení potřebných etických pravidel sepíšu dokument pro soud (například v rámci rozvodových řízení, řízení o péči o nezletilé děti apod.), pro OSPOD, pro posudkové komise (v rámci žádosti o uznání nároku na invalidní důchod…), pro zdravotní pojišťovnu (například pro žádost o příspěvek na rehabilitační a kompenzační pomůcky), případně pro obvodního lékaře nebo specialistu, který potřebuje vyjádření psychologa.

Nejsem však soudním znalcem!