Péče o zaměstnance firem

Školení a vzdělávání (rozvoj) týmů jsou jednou linií péče o zaměstnance. Jako důležitější, efektivnější a mnohdy potřebnější se jeví individuální podpora jednotlivců, případně jejich rodin.

Příklad z praxe: Papírenská firma nasmlouvala psychologickou péči pro své zaměstnance a jejich rodiny. Vidí význam v tom, že zaměstnanci, který má možnost své problémy a aktuální trápení řešit, pomůže tato pomoc udržet jeho motivaci, výkonnost, kompetence. Uvědomuje si, že stejně důležitá jako péče o konkrétního zaměstnance, je péče i o jeho rodinu, neb se jedná o spojené nádoby. Lidé v této firmě hodnotí bonus psychologické péče jako jeden z nejlepších. Pokud mají důvod k vyhledání psychologa, odpadá jim složité hledání dostupného odborníka a nemusejí čelit dlouhým objednacím lhůtám.

Zaměstnanci buď docházejí do poradny nebo se domlouváme na časech, kdy jsem k dispozici v dané firmě. Základním předpokladem pro to, aby takový projekt probíhal dobře a byl přínosný, je respekt k zásadě mlčenlivosti. Proto zásadně nesděluji jakékoli obsahy ze sezení se zaměstnanci. Individuální, na míru šitá podpora pracovníků je trendem aktuálním i budoucím.