Profesní diagnostika

Diagnostika, či spíše zhodnocení osobnostně-profesních předpokladů, pracuje především s českými nástroji. Důsledně dbám na dodržování těchto zásad:

  • Pozitivní formulace – neexistují slabé a silné stránky, každá vlastnost, charakteristika má pro svého nositele význam a zapadá do celkové struktury osobnosti. Proto v závěrečné zprávě klient nenachází nic o svých nedostatcích, ale naopak se dozvídá, jak podporovat výjimečné vlastnosti a dovednosti, a jak pracovat s těmi, které mu mohou činit potíže
  • Spolupráce s klientem, naprostá otevřenost – i tehdy, je-li zadavatelem firma a absolventem diagnostiky její zaměstnanec, je s výsledky nejprve vždy seznámen absolvent, který zároveň odsouhlasí to, že budou zjištění a data dále poskytnuta zadavateli.
  • Realizovatelnost cílů a doporučení – zpráva obsahuje řadu doporučení, která mohou usnadnit další hledání pracovního místa nebo posílit rozvoj zaměstnance. Tato doporučení jsou vždy formulována s ohledem na možnosti klienta v jejich realizaci

Vyšetření je vhodné v těchto případech:

  • Jedinec hledá práci a chce se vedle životopisu prokázat dalším výpovědním dokumentem
  • Firma hledá nejvhodnějšího adepta na konkrétní pozici a vytipované kandidáty pošle na vyšetření. Psycholog pak učiní rozbor a srovnání všech zúčastněných kandidátů
  • Firma plánuje reorganizaci, přesun některých zaměstnanců na jiné pozice
  • Absolvent střední nebo vysoké školy hledá uplatnění a není rozhodnutý, v jakém oboru by rád pracoval
  • V případě druhé kariéry – tam, kde se jedinec rozhodne změnit své profesní zaměření (například odchod z manažerské pozice, změna kariéry po úraze, po mateřské dovolené apod.)