Školení a semináře pro sociální a zdravotnická zařízení

Vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích je mým hlavním lektorským zaměřením. Od roku 2008 školím a superviduji týmy lékárníků (Kurzy pro farmaceutické firmy a pro Českou lékárnickou komoru), zdravotních sester (například dialyzační centra BBraun, Masarykovu městskou nemocnici v Jilemnici a Semilech a další), lékařů (lékaři neurologických, psychiatrických oddělení, specializovaná pracoviště jako například MS centra a další), pomocného zdravotnického personálu.

Od roku 2021 se věnuji supervizím a tréninkům v sociální oblasti – především na odborech a v zařízeních pro práci s rodinou a dětmi (OSPOD, Centra pro náhradní rodinnou péči atd.). Supervizi doplňuji o základní vzdělávání a trénink technik z rodinné terapie a systemického přístupu. Supervize je obvykle týmová, ale i individuální.

Školení, tréninky a týmové či individuální supervize jsou připravovány na míru, po dohodě s klientem či cílovou skupinou.

Spolupracuji s vynikajícími lektory a společně jsme lektorskou špičkou v oblasti zdravotnictví (specializace na klinicko-pacientskou komunikaci) s mnoha lety zkušeností a stovkami školicích dnů. Letitý spolupracující tým tvoříme s PhDr. Pavlou Banýrovou.

Zásadními tématy pro zdravotníky a sociální pracovníky jsou:

 • Pacientská adherence
 • Klinicko-pacientská komunikace a její zásady
 • Komunikace s rodinnými příslušníky
 • Sdělování negativních zpráv a prognóz
 • Práce s psychiatrickým pacientem, konfliktním pacientem a trénink v náročných mezilidských situacích
 • Komunikace s agresivním jedincem
 • Prevence násilí v pomáhajících profesích
 • Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření
 • Krizová intervence
 • Etika v pomáhajících profesích
 • Profesní a lidské hranice v pomáhajících profesích
 • Motivace klienta ke spolupráci