Mgr. Jana Černá Tomanová, Ph.D.

Liberec - Horní Hanychov
ulice K Bucharce 489

MHD - zastávka tramvajové linky č. 3 SPÁLENIŠTĚ


+420 775 095 461
poradna.tomanova@gmail.com

V současné době klienty jsem plně vytížená péčí o stávající klienty, lektorováním a prací pro projekt www.vztahosfera.cz

Nové klienty bohužel nemohu dočasně přibírat. Děkuji za pochopení!

Životopis 

Dosažené vzdělání:

 • 2006 – 2011    1.lékařská fakulta UK (Lékařská psychologie – psychopatologie) – Ph.D.
 • 1999 – 2004    Pedagogická fakulta UK (Psychologie - Speciální pedagogika) – Mgr. 


Další profesní příprava:

 • ISZ - management centrum - výcvik v narativní práce v terapii a managementu CESTOU PŘÍBĚHU (2018 - 2019)   
 • ISZ - management centrum – Na řešení orientovaný přístup v terapii a v procesech rozvoje organizací (květen 2018)

 • Úvod do supervize pro pomáhající profese – akreditovaný kurz Hestia (2015)
 • Kurz transakční analýzy u ČATA TA 101 (2011)
 • Supervize v systemickém poradenství a terapii (2010 – 2015)
 • Psychoterapeutický výcvik v systemické a narativní terapii (2004-2008)
 • Trénink v profesní a bilanční diagnostice pro oblast psychologie práce u PhDr. J. Krále (2007)
 • Supervize v programu MultiFamily Therapy (2004 – dosud)
 • Psychoterapeutický výcvik v MultiFamily Therapy pod vedením prof. I. Eislera (VB) – 2004
 • Výcvik v kognitivně behaviorální terapii nadváhy (2002)

Členství:

 • SOFT - Společnost rodinných a systemických terapeutů
 • APSS ČR – Národní registr nezávislých odborníků v sociálních službách
 • Asociace psychogenních poruch příjmu potravy
 • E-clinic (ústav pro pacienty s poruchami příjmu potravy)


Praxe:

10/2019 - dosud         projekt www.vztahosfera.cz - psycholog v terapeutickém páru, spoluautorka pracovních materiálů pro páry

4/2019 - dosud           Sdružení Tulipán - psycholog pro klienty sdružení

10/2016 - dosud         Nadace Jakuba Voráčka - psycholog a psychoterapeut pro pacienty s RS                    

1/2014 – 7/2016          MS Centrum při Neurologickém oddělení Nemocnice Teplice – psycholog pro pacienty s roztroušenou                                     sklerózou
5/2013 – 2015             Pražské centrum primární prevence (příprava a realizace vzdělávacích kurzů v oblasti prevence poruch                                     příjmu potravy a sebepoškozování)
5/2013 – dosud          Univerzita Jana Amose Komenského (vyučující, vedoucí absolventských prací)
2/2013 – 2015             Unie zaměstnavatelských svazů ČR (externí expert v projektech Third-party-violence prevention a                                         Transition of performing artists)

2012 – dosud             Teva Pharmaceuticals, s.r.o. (příprava a realizace Vzdělávací akademie terénních poradkyň pro pacienty                                         s roztroušenou sklerózou, supervize, přednášková a osvětová činnost, realizace a vedení pacientského                                         programu Peer to peer)                                   

2012 – dosud             Sociální odbor Krajského úřadu Ústí n.L. (supervize sociálních pracovníků a kurátorů)
2012 – dosud             Guarant Int. (předatestační příprava lékařů v psychoterapii, semináře)
2012 – dosud             Klub Kecka (přímá psychologická práce s klienty nízkoprahového zařízení)
2007 – dosud             BFZ, o.p.s. (lektorka, supervizorka pro vzdělávání v sociální oblasti)
2007 - dosud              lektorka firemního vzdělávání dospělých
-          Dlouhodobé školicí a vzdělávací projekty
-          Systemická podpora a práce se zaměstnanci
-          Rešeršní a publikační činnost
-          Tvorba e-learningových programů pro výuku psychosoc. dovedností
-          Tvorba vzdělávacích materiálů
-          Poradenství při náboru zaměstnanců, diagnostika
-          Odborná garance vzdělávacích programů
-          Supervize individuální a týmová

2005 až dosud           psychologická poradna v Roudnici nad Labem (nyní Liberec)
2005 až dosud           Vzdělávání a podpora pracovníků v pomáhajících profesích
-          Tréninky sociálně psychologických dovedností
-          Etika profese
-          Klinicko-pacientská komunikace
-          Specifika komunikace s různými skupinami klientů
-          Sebezkušenostní tréninky a odborné konzultace


2005 – 2006               vzdělávací kurzy psychologie                                               
2004 až dosud           iporadna.cz - redaktorka internetového poradenství
05/2003                      Pedagogicko psychologická poradna Praha 7 – stáž
2002 – dosud             Psychiatrická klinika VFN 1.LF, odd. pro poruchy příjmu potravy (psycholog, od 2009 externí spolupráce)
2002 - 2005                Tutor s r.o. - výuka psychologie a firemní tréninky
2002 – 2003               RTV Roudnice n. L. - redaktorka a moderátorka regionální TV
2002 – 2003               SOŠ, SOU Roudnice n. L. - výuka němčiny a psychologie
2000 – 2004                FJK Praha – firemní výuka německého jazyka
2000 – dosud             odborné překlady z německého jazyka


Další praxe:

 • aktivní účast na mezinárodních zdravotnických konferencích
 • organizace programu Vícerodinné terapie poruch příjmu potravy při Psychiatrické klinice Praha
 • organizační výbor Mezinárodní a mezioborové konference pro poruchy příjmu potravy
 • INTACT- mezinárodní projekt pro pacienty s poruchami příjmu potravy a jejich rodiny – přímá práce s cílovou skupinou (2008 – 2011)


Společnosti a zařízení, se kterými jsem spolupracovala (spolupracuji):
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., Orlickoústecká nemocnice, Vojenská nemocnice, FN Motol, DSZ Terezín, Domov pro seniory Chodov, Městská poliklinika Praha, Zvíkovecká kytička, Nemocnice Na Homolce, Domov seniorů Malešice, BFZ o.p.s., Health Management Consulting, Tempo Training and Consulting, DASTR, Pohl, LOSTR, TRIEN, SPORTISIMO, Interaction, Rafael Institut, Slunečnice Děčín, Sociální odbor MÚ Roudnice n.L., B.Braun, Centrum Matýsek, Klub Kecka, Medicom Int., Apotex, Česká lékárnická komora, IPVZ, Guarant Int., Centrum pro poruchy příjmu potravy, ČMKOS, Asociace psychogenních poruch příjmu potravy, PCP Praha, Johnson Controls (Adient), DVDent, Metso Paper, Ferring, TEVA Pharmaceuticals, Krajský úřad Ústeckého kraje, Unie zaměstnavatelských svazů, Vibracoustic, Krajský úřad Ústeckého kraje (sociální odbor) a další

Reference:

 • PhDr. Pavla Banýrová (HMC s.r.o.)     
 • PhDr. Milan Demjanenko (UJAK)
 • Ing. Šárka Svobodová (Teva Pharm.)                         
 • Marcela Šidlíková (BFZ o.p.s.)                                      
 • Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. (PK VFN)                   
 • Iveta Fidlerová (Centrum Matýsek)                                  
 • Mgr. Jana Hanusová (Psychiatrické centrum Praha)       

Kontakty na uvedené referenční osoby Vám ráda poskytnu.