Mgr. Jana Černá Tomanová, Ph.D.

Liberec - Horní Hanychov
ulice K Bucharce 489

MHD - zastávka tramvajové linky č. 3 SPÁLENIŠTĚ


+420 775 095 461
poradna.tomanova@gmail.com

V současné době klienty jsem plně vytížená péčí o stávající klienty, lektorováním a prací pro projekt www.vztahosfera.cz

Nové klienty bohužel nemohu dočasně přibírat. Děkuji za pochopení!

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

zdravotnická školení:

Komunikace s agresivním jedincem
Prevence násilí v pomáhajících profesích
Psychologie agrese a typy násilných situací
Profesní a osobní hranice a prevence syndromu vyhoření
Krizová intervence
Etika v pomáhajících profesích
Klinicko-pacientská komunikace
Adherence pacientů a motivace ke spolupráci
Supervize v pomáhajících profesích
Supervizní semináře pro pomáhající pracovníky – praktická supervize
Týmová a individuální supervize
Diagnostika rozvojových a vzdělávacích potřeb zaměstnanců
Sebezkušenostní trénink pro pomáhající profese
Práce s managementem institucí
Work-life Balance
Sebeprezentace a prezentační dovednosti
Efektivní spolupráce s rodinou klienta / pacienta
Kazuistické semináře pro pomáhající pracovníky

Primární prevence poruch příjmu potravy a souvisejících nežádoucích jevů (sebepoškozování, sdružené závislosti apod.)
Viktimologie
Trénink emocí a emoční inteligence
Mezilidské vztahy (navazování, podpora a budování vztahů, konflikty a jejich zvládání…)
Životní změna jako zdroj inspirace
Motivace a motivační rozhovory

 

ŠKOLENÍ PRO firmy:

Efektivní komunikace
Sebeřízení a sebereflexe
Řízení, motivace a hodnocení pracovníků
Firemní kultura
Vývoj osobnosti, životní příběh
Komunikace s agresivním jedincem
Prevence násilí na pracovišti
Psychologie agrese a typy násilných situací
Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření
Krizová intervence
Etika profese a mezilidských vztahů
Klinicko-pacientská komunikace
Týmová a individuální supervize
Diagnostika rozvojových a vzdělávacích potřeb zaměstnanců
Sebezkušenostní trénink pro zaměstnance firem
Sebezkušenostní trénink pro management firem
Work-life Balance
Sebeprezentace a prezentační dovednosti
Trénink emocí a emoční inteligence
Životní změna jako zdroj inspirace
Motivace a motivační rozhovory (práce s vlastní motivací, motivace druhých…)
Etika v obchodním jednání a mezilidských vztazích
Obchodní korespondence
Rétorika a komunikace ve veřejném prostoru
Psychická manipulace a závislost