Mgr. Jana Černá Tomanová, Ph.D.

Liberec - Horní Hanychov
ulice K Bucharce 489

MHD - zastávka tramvajové linky č. 3 SPÁLENIŠTĚ


+420 775 095 461
poradna.tomanova@gmail.com

V současné době klienty jsem plně vytížená péčí o stávající klienty, lektorováním a prací pro projekt www.vztahosfera.cz

Nové klienty bohužel nemohu dočasně přibírat. Děkuji za pochopení!

Profesní diagnostika

Diagnostika, či spíše zhodnocení osobnostně-profesních předpokladů, pracuje 
především s českými nástroji. 
 
Důsledně dbám na dodržování těchto zásad:
- Pozitivní formulace - neexistují slabé a silné stránky, každá vlastnost, charakteristika 
    má pro svého nositele význam a zapadá do celkové struktury osobnosti. 
    Proto v závěrečné zprávě klient nenachází nic o svých nedostatcích, ale naopak se 
    dozvídá, jak podporovat výjimečné vlastnosti a dovednosti, a jak pracovat s těmi, 
    které mu mohou činit potíže
 
- Spolupráce s klientem, naprostá otevřenost – i tehdy, je-li zadavatelem firma a 
    absolventem diagnostiky její zaměstnanec, je s výsledky nejprve vždy seznámen 
    absolvent, který zároveň odsouhlasí to, že budou zjištění a data dále poskytnuta 
    zadavateli.

- Realizovatelnost cílů a doporučení – zpráva obsahuje řadu doporučení, která mohou 
    usnadnit další hledání pracovního místa nebo posílit rozvoj zaměstnance. 
    Tato doporučení jsou vždy formulována s ohledem na možnosti klienta v jejich realizaci
 
Vyšetření je vhodné v těchto případech:
- Jedinec hledá práci a chce se vedle životopisu prokázat dalším výpovědním 
    dokumentem
- Firma hledá nejvhodnějšího adepta na konkrétní pozici a vytipované kandidáty pošle 
    na vyšetření. Psycholog pak učiní rozbor a srovnání všech zúčastněných kandidátů
- Firma plánuje reorganizaci, přesun některých zaměstnanců na jiné pozice
- Absolvent střední nebo vysoké školy hledá uplatnění a není rozhodnutý, 
    v jakém oboru by rád pracoval
- V případě druhé kariéry – tam, kde se jedinec rozhodne změnit své profesní zaměření 
    (například odchod z manažerské pozice, změna kariéry po úraze, 
    po mateřské dovolené apod.)